herkaderen

Mensen houden niet van verandering. Weerstand tegen verandering kan zich op vele manieren uiten: door getreuzel, sabotage of soms zelfs rebellie. Af en toe een beetje weerstand is heel normaal want we krijgen nu eenmaal graag bevestiging. Iedereen vindt het fijn om te horen “Goed zo, ga zo door!” Maar we blijven af en toe te lang hangen in bestaande patronen of zitten vast in een vicieuze cirkel.

Herkaderen en omdenken

Eén manier om met weerstand om te gaan is om hem in een ander licht of perspectief te plaatsen.

Politici bijvoorbeeld zijn meesters in herkaderen. Moppen en grappen zijn bedoeld om te herkaderen. Ook in sprookjes worden vaak reframes gebruikt om kinderen verschillende perspectieven of consequenties te laten zien.

Bij omdenken werk je dus met kaders (frames). Dit herkaderen of kun je doen met de context of de content. Een kader bepaalt welk gedrag geoorloofd is. Je geeft hiermee bijvoorbeeld grenzen van communicatie aan, of je gebruikt een kader om verwachtingen te managen. Door te herkaderen, daag je bestaande overtuigingen en patronen uit en kun je referentiekaders veranderen.

Het veranderen van het kader van een ervaring kan een grote invloed hebben op hoe je waarneemt, interpreteert en reageert op die ervaring. 

Je hebt niet altijd controle over wat er met je gebeurt, maar je kunt wel bepalen hoe je reageert.

Herkaderen is een vorm van programmeren, de basis van effectief beïnvloeden. Wanneer je inzicht hebt in de onderliggende reden van de weerstand kun je daarop inspelen, de weerstand ombuigen of zelfs wegnemen.

Geen mens is heilig, dus ook jij kunt bij jezelf weerstanden ervaren, bijvoorbeeld tegen collega’s of klanten. Of misschien ben je zelf betrokken bij een reorganisatie of een verandertraject waar je moeite mee hebt. De kunst is om ook dan scherp bij jezelf na te gaan waar je bezwaar precies zit. Denk er vervolgens over na welke context of content je kunt reframen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>