Equal-Pay

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is een ‘hot topic’ in de media op dit moment. Equal Pay Day van de FNV op 3 november, presentatrice Astrid Joosten komt met het nieuwe programma Wat verdien je? en diverse actualiteiten programma’s besteden met regelmaat aandacht aan het onderwerp.

Uit de meest recente cijfers van het CBS over de loonkloof blijkt dat Nederlandse vrouwen in het bedrijfsleven nog steeds duizenden euro’s per jaar minder krijgen dan mannen. 

Ken je waarde, onderhandel strijdbaar bij binnenkomst en maak je verwachtingen en ambities regelmatig kenbaar!

Ongeveer de helft van die loonkloof kan verklaard worden op basis van de verschillende posities van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Verborgen mechanismen, vooroordelen en stereotypen die tot discriminatie leiden op grond van geslacht nemen de andere helft voor hun rekening.

De overheid richt het beleid intussen vooral op meer deelname van vrouwen aan het arbeidsproces en minder op het stukje ongelijke beloning. Het dichten van de loonkloof zal dus nog wel even duren als het aan de Nederlandse overheid ligt, maar moeten we daar dan maar op wachten? Nee.

Het verschil in lonen tussen mannen en vrouwen aanpakken? Begin bij jezelf. Jij bent niet de statistieken, maar een individu met unieke kwaliteiten en toegevoegde waarde. Weet wat je waard bent, informeer bij collega’s, werving- en selectiebureau’s of headhunters. Als een beoordelingsronde tegenvalt: Ga niet bij de pakken neerzitten. Geef aan dat je meer had verwacht, vraag wat je moet verbeteren om het wel te krijgen, en laat dat ook vastleggen.

Ken je waarde, onderhandel strijdbaar bij binnenkomst en maak je verwachtingen en ambities regelmatig kenbaar!

Comments are closed.