Coaching en scheiden

Bij een scheiding komt zo veel kijken! Je leeft niet meer samen, hebt mediation gehad wat jullie heeft begeleidt in het traject. Alle geldzaken zijn in kaart gebracht door de financieel expert, er is een convenant en de advocaat verzorgt het echtscheidingsverzoek.

En dan….

Waarom coaching na de scheiding?

Verdriet en boosheid kan gezamenlijk ouderschap in de weg staan. Zeker wanneer de kinderen nog minderjarig zijn, zullen jullie gezamenlijk invulling moeten geven aan het ouderschap. Denk daarbij aan zorg- en opvoedingstaken, de verdeling van kosten en het delen van informatie over de kinderen. Praktische en emotionele coaching en begeleiding tijdens en na de scheiding kan er voor zorgen dat veel zaken soepeler verlopen. Zeker wanneer een relatie net verbroken is, er nieuwe relaties in het spel zijn of wanneer ouders heel verschillende visies en wensen hebben.

Coaching is professionele begeleiding waarbij je ondersteund wordt bij het behalen van zelf gekozen doelen. Dit kan dus een individueel traject zijn, maar ook gezamenlijk. Dit is anders dan mediation, wat een vorm van conflictbemiddeling is waarbij altijd beide partijen aan tafel zitten. Als coach ga ik, meer dan de mediator, in op emoties en gedrag(verandering) en bij mediation wordt afgesloten met het vastleggen en ondertekenen van de afspraken. Bij coaching is dit niet gebruikelijk.

Zeker wanneer een relatie net verbroken is, er nieuwe relaties in het spel zijn of wanneer ouders heel verschillende visies en wensen hebben.

Waar je voor kiest is natuurlijk heel persoonlijk. Het één is niet beter dan het ander. Ze kunnen zelfs in elkaars verlengde liggen of een waardevolle aanvulling vormen. Waar nodig werk ik samen met de financieel adviseur, advocaat of andere deskundigen.

Ben jij gescheiden en heb je moeite met het gezamenlijk ouderschap en niet nakomen van afspraken? Het kan ook anders. Je hoeft het niet alleen te doen.

Neem nu contact op voor begeleiding!

Comments are closed.